فیلم آموزشی

در این صفحه، فیلم‌ها و کلیپ‌های آموزشی رشته مدیریت صنعتی با تدریس استادان مجرب دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قرار می‌گیرد.

درس اقتصاد خرد

درس تحقیق در عملیات

فهرست