نشریه‌ها

نشریه دانشجویی مهاد

پس از تشکیل انجمن علمی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و انجام سلسله فعالیت‌های مقدماتی و برگزاری نشست‌های گوناگون با حضور اندیشمندان، اساتید و دانشجویان در موضوعات مرتبط با اهداف انجمن، مقرر شد به‌منظور تبیین اهداف و رویکردهای اساسی انجمن و نشر و اشاعه مطالب و موضوعات مفید در محدوده راهبردهای علمی، آموزشی و تحقیقاتی، نشریه الکترونیک انجمن پایه‌ریزی و منتشر شود.
به یاری خداوند بزرگ، جمعی از دوستان اندیشمند به‌عنوان هیئت تحریریه دست‌به‌کار شدند و با تهیه و تدوین مطالب سودمند، چراغ نشریه را روشن کردند و نام «مهاد» (مجله هوشمند آموزشی دانشجویی) را بر آن نهادند و اینک شماره‌ی نخست آن فراروی شما عزیزان است.

فهرست