کتاب تحقیق در عملیات (OR)

کتاب, کتاب درسی
، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
کتاب تحقیق در عملیات (Operation Research) مناسب رشته‌های مدیریت صنعتی، دولتی، بازرگانی و حسابداری نویسنده: دکتر عادل آذر انتشارات: دانشگاه پیام نور دانلود رایگان کتاب
فهرست