کتاب سنگفرش هر خیابان از طلاست

سنگفرش هر خیابان از طلاست

تجربیات هوشمندانه مؤسس شرکت دوو

  • نویسنده: کیم وو چونگ
  • مترجم: محمد سوری
  • ناشر: انتشارات سیمین
, , , , , , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
کتاب هزار راه نرفته
نوشتهٔ بعدی
کتاب مدیریت بحران

پست های مرتبط

فهرست