خلاصهٔ کتاب و کتابچه

خلاصهٔ کتاب مدیریت از راه ارزش‌ها

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
خلاصهٔ کتاب مدیریت از راه ارزش‌ها در سازمانی که مدیریت از راه روش‌ها پیاده شده است، تنها یک رییس وجود دارد؛ ارزش‌های سازمانی! نویسندگان: کن بلانچارد، مایکل اوکانر مترجم: دکتر…
فهرست