اقتصاد خرد – حل تمرین عرضه

اقتصاد خرد
، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
https://saimi.ir/wp-content/uploads/2022/05/اقتصاد-خرد-تمرین-عرضه-استاد-عدمیان.mp4 درس اقتصاد خرد حل تمرینات مبحث عرضه با تدریس استاد مهدی رضا عدمیان مدرس درس اقتصاد خرد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اگر…

کتاب تحقیق در عملیات (OR)

کتاب, کتاب درسی
، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
کتاب تحقیق در عملیات (Operation Research) مناسب رشته‌های مدیریت صنعتی، دولتی، بازرگانی و حسابداری نویسنده: دکتر عادل آذر انتشارات: دانشگاه پیام نور دانلود رایگان کتاب
فهرست