دکتر مهدی رضا عدمیان

تبریک دکتر مهدی رضا عدمیان دبیر انجمن مدیریت صنعتی به مناسبت روز دانشجو

،
🧑🏻‍🎓 روز دانشجو؛ تجلی فرهنگ علمی و روحیه پیشرفت روز دانشجو، یکی از رویدادهای بزرگ در تقویم دانشگاهی، آغازی است برای تجلی فرهنگ علمی و روحیه پیشرفت در جامعه‌ی دانشگاهی.…
فهرست