کارگاه آنلاین و رایگان اسکناس (آشنایی با رمزارزها و Crypto Currency)

، ،
انجمن علمی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار می‌کند: کارگاه آنلاین و رایگان اسکناس آشنایی با رمزارزها (Crypto Currency) 👤 با تدریس آقای Ryuki Kitagawa 🇯🇵…
فهرست