شماره: 4015000100

  • عنوان: گواهی تدریس در کارگاه علمی، تخصصی روش تدریس پیشرفته در آموزش عالی

  • برای: سرکار خانم دکتر افسانه زمانی مقدم

  • تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

  • متن:

بدینوسیله گواهی می گردد؛

سرکار خانم دکتر افسانه زمانی مقدم

در کارگاه تخصصی «روش تدریس پیشرفته در آموزش عالی» که برای اساتید حق‌التدریس دانشکده مدیریت و اقتصاد به مدت ۴ ساعت از ساعت ۹ الی ۱۳  روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ با همکاری انجمن علمی مدیریت صنعتی در سالن همایش‌های دکتر حبیبی واقع در کتابخانه و مرکز اسناد مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات برگزار گردید، تدریس نموده‌اند.

دکتر کامران محمدخانی
ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مهدی رضا عدمیان
دبیر انجمن علمی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 

  • تصویر مدرک:

فهرست