کتاب اصول حسابداری (۱)

کتاب اصول حسابداری (۱)

مناسب رشته‌های مدیریت صنعتی، دولتی، بازرگانی و حسابداری

  • تألیف: دکتر جمشید اسکندری
, , , , , , , , , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
کتاب تحقیق در عملیات (OR)
نوشتهٔ بعدی
کتاب اصول حسابداری (۲)

پست های مرتبط

فهرست