پوستر کارگاه آینده پژوهی

کارگاه آینده پژوهی

انجمن علمی مدیریت صنعتی واحد علوم و تحقیقات با همکاری پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌کند.

⭕ کارگاه مبانی و مفاهیم آینده پژوهی

با حضور جناب آقای دکتر احمد برومند، معاون علمی پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

◀️ زمان: سه‌شنبه ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
🕐 ساعت: ۱۳ الی ۱۵
⏺️ مکان: سالن همایش های علامه محمد تقی جعفری دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

, , , , , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
کلینیک تخصصی مدیریت صنعتی با اساتید برجسته حوزه مدیریت صنعتی
نوشتهٔ بعدی
گزارش تصویری کارگاه آینده‌پژوهی ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

پست های مرتبط

فهرست