گزارش تصویری همایش معرفی انجمن مدیریت صنعتی ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰

همایش «معرفی انجمن مدیریت صنعتی»

و کارگاه علمی «مفاهیم نوآوری» و «نوآوری باز»

با حضور و سخنرانی جمعی از استادان و پیشکسوتان دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات

و حضور و استقبال دانشجویان رشته مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

, , , , , , , , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
همایش معرفی انجمن مدیریت صنعتی
نوشتهٔ بعدی
کلینیک تخصصی مدیریت صنعتی با اساتید برجسته حوزه مدیریت صنعتی

پست های مرتبط

فهرست