کارگاه تفکر استراتژیک

انجمن علمی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار می‌کند:

کارگاه رایگان
تفکر استراتژیک

👤 با تدریس خانم دکتر مینا نوری
درس رشته مدیریت صنعتی واحد علوم و تحقیقات

📅 دوشنبه ۷ خردادماه ۱۴۰۳
🔰 به‌صورت حضوری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

کاتالوگ کارگاه

, ,
نوشتهٔ پیشین
سلسه کارگاه مذاکره و ارتباط مؤثر
نوشتهٔ بعدی
کارگاه شخصیت‌شناسی

پست های مرتبط

فهرست