تبریک یلدای ۱۴۰۰

انجمن علمی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، یلدای ۱۴۰۰ را به شما صمیمانه تبریک می‌گوید.
, , , , , , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
تبریک روز دانشجو ۱۴۰۰
نوشتهٔ بعدی
تبریک روز پدر ۱۴۰۰

پست های مرتبط

فهرست