شرکت در مرحله ثانویه داوری رویداد سکو

باتوجه‌به حضور شما در اولین نشست ایده‌پردازان رویداد سکو، لازم است تا جنابعالی شرح مفصل ایده خود را برای شرکت در مرحله ثانویه داوری این رویداد ثبت نمایید. اگر در محل نشست شرح ایده خود را تحویل دادیه‌اید، ایده شما در این مرحله شرکت داده خواهد شد و نیازی به ثبت دوباره نیست. درصورت ثبت دوباره طرح، نوشته ارسالی دوم (همین صفحه) مورد داوری قرار خواهد گرفت.

 

زمان جمع‌آوری طرح‌ها به پایان رسیده است.

اخبار آتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

بیشتر بخوانید:

فهرست