دوره‌های توانمندسازی رویداد سکو

فناور گرامی؛ براساس بررسی اولیه انجام شده، طرح شما امتیاز لازم جهت حضور در مرحله دوم سکو (توانمندسازی تیم‌ها) را کسب نموده است. ضمن تبریک به شما، خواهشمند است با تکمیل و ارسال فرم زیر، آمادگی خود را جهت حضور در مراحل بعدی سکو اعلام نمایید.

فهرست