تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات – حل تمرین مدل برنامه ریزی خطی به روش ترسیمی

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
https://saimi.ir/wp-content/uploads/2022/05/تحقیق-در-عملیات-تمرین-مدل-برنامه-ریزی-خطی-به-روش-ترسیمی-استاد-عدمیان.m4v درس تحقیق در عملیات مبحث مدل برنامه‌ریزی خطی به روش ترسیمی با تدریس استاد مهدی رضا عدمیان مدرس دروس تحقیق در عملیات دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی…

کتاب تحقیق در عملیات (OR)

کتاب, کتاب درسی
، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
کتاب تحقیق در عملیات (Operation Research) مناسب رشته‌های مدیریت صنعتی، دولتی، بازرگانی و حسابداری نویسنده: دکتر عادل آذر انتشارات: دانشگاه پیام نور دانلود رایگان کتاب
فهرست