مهدی رضا عدمیان

دکتر مهدی رضا عدمیان درمورد رویداد سکو توضیح می‌دهد

دکتر مهدی رضا عدمیان درمورد رویداد سکو توضیح می‌دهد

، ،
با گسترش تبلیغات «رویداد سکو؛ بازار ایده تا محصول» در دانشگاه آزاد اسلامی، به‌ویژه واحد علوم و تحقیقات، ممکن است این سؤال برای مخاطبین پیش آید که رویداد سکو چیست؟…
فهرست