نشست انجمن علمی مدیریت صنعتی با اساتید، مدرسین و دستیاران آموزشی گروه مدیریت صنعتی و تکنولوژی واحد علوم و تحقیقات

نشست انجمن علمی مدیریت صنعتی واحد علوم و تحقیقات با اساتید، مدرسین و دستیاران آموزشی گروه مدیریت صنعتی و تکنولوژی واحد علوم و تحقیقات

👤 با حضور پروفسور ناصر میرسپاسی، دکتر کامران محمدخانی، دکتر احمد ابراهیمی و دکتر مهدی رضا عدمیان

🗓 به تاریخ ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۲
نوشتهٔ پیشین
اولین جلسه دوره آموزشی چند قدم با علم
نوشتهٔ بعدی
رویداد سکو؛ بازار ایده تا محصول

پست های مرتبط

فهرست